01 Mar, Patrik Sunnegårdh

Stort grattis Patrik på din födelsedag önskar bröderna i Logen Värend.

Patrik en broder som invigdes i eubatgraden i Logen Värend 2019-03-20. Faddrar för Patrik är Michael Nagy och Paul Hansson

2022-02-21 12:00