22 Apr, Mats Jonsson

Stort grattis Mats på din födelsedag önskar bröderna i Logen Värend.

Mats en broder som invigdes i eubatgraden i Logen Värend 2004-09-27.  Faddrar för Mats är Stig Svensson

2022-04-12 12:00