Svenska Druid-Orden

Druid-Orden erbjuder dig en träffpunkt där Ordens bröder av olika åldrar och yrkesgrupper träffas under sällskapliga former. Inom Orden är vi alla jämbördiga oavsett civil titel. Det innebär att Du får ett stort antal nya vänner som accepterar Dig för den Du är.

Kontakt:
kansliet@druidorden.org

Logen Wirdar Stiftad 18 april 1920

Invånarna i Värend kallades fordomdags virdar,men denna folkstam har aldrig bott i Sunnerbo eller Finnveden,varför namnet är något oegentligt ur geografisk synpunkt.

Virdar omtalas bl a i Frans G Bengtssons ”Röde Orm”,där Toke blir hövding bland virdarna

Birgitta Logen

De flesta ordenssällskap har sitt ursprung i en rörelse, en person eller en folkstam från förr i tiden, som har något att säga oss än idag.
Birgitta var ett irländskt skyddshelgon av keltiskt ursprung. Det är på berättelserna om henne som Birgitta-Logens lära är uppbyggd.

Mamedo

Svenska Druid-Orden´s administrativa system för logens medlemmar. För inloggningsuppgifter kontakta er Skr.
 Int. Grand Lodge of Druidism (IGLD

The International Grand Lodge of Druidism (IGLD) was founded at Munich in 1908. The year is regarded as a milestone in the history of modern Druidism.

Kontakt:
fip-quintus@post.tele.dk or trough national GVPs.

Tillagd i varukorgen